Bạn đang xem

du lịch bắc vân phong

Xuân Đừng – Khu du lịch sinh thái với lợi thế đắc địa nằm gọn trong đặc khu kinh tế Bắc Vân…

Xuân Đừng (còn có tên gọi là Sơn Đừng) thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa - một trong những địa điểm du lịch bãi biển tuyệt đẹp cùng với hệ sinh thái tự nhiên Vịnh Vân Phong. Sau khi có đề án về đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong, Xuân Đừng…