Coca-Cola VN Hợp Tác Với IPPG Xây Dựng Trung Tâm Hoạt Động Cộng Đồng EKOCENTER Tại Vân Phong, Huyện…

Mới đây, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) và Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược nhằm hướng tới sứ mệnh phát triển bền vững, góp phần tạo ra thay đổi tích cực cho nền kinh tế, xã hội.…